Ngjyrat e Mirela Sula

Për këtë artikull kam marrë gjithë kohën e nevojshme për ta publikuar pasi ka dy anë të medaljes në këtë rast: dëshiroj të jem e sinqertë gjithmonë në artikujt e mi duke shprehur atë që unë realisht mendoj, por gjithashtu dua të shikoj gjithmonë të bukurën te çdo femër dhe kjo gjë jo gjithmonë mund të arrihet lehtë. 

Continue Reading